Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Regjeringas forslag til forsvarsbudsjettet for 2023 prioriterer nasjonens trygghet og beredskap, og viser samtidig solidaritet med Ukraina i en urolig tid.\n\n– Budsjettet bidrar til å holde egen befolkning trygg, både for dagens trusler og de som kan komme. Å sikre friheten vår er en av de viktigste oppgavene for enhver regjering, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.🍀

Postet:
2022-10-07 14:29:15