Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Parti: SP

Innlegg:
STATSBUDJETTET 2023 🍀💪\nHvor skal man begynne? For her er det riktignok stramt, MEN det er en tydelig retning med mange gode saker 🍀 la meg prøve å nevne noen gladsaker for Agder\n\n🚢GRATIS ferge til Hidra(Launes ferga)\nRegjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. \n\n🚌22 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand.\n\n💨 5 millioner kroner til kompetansebygging innenfor havvind i Agder-regionen.\n\n👉 E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord kommuner\nRegjeringen foreslår å bevilge 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E39 Lyngdal–Flekkefjord.\n\n👉 E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, Kristiansand kommune\nRegjeringen prioriterer midler til videreføring av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. \n\n👉 E39 Kristiansand vest–Røyskår, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner\nRegjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Selskapet vil i 2022 fortsette utbyggingen av E39 Kristiansand–Lyngdal.\n\n👉 Rv. 9 Kristiansand–Haukeligrend i Kristiansand, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle og Vinje kommuner i Vestfold og Telemark og Agder fylkeskommuner\nRiksvei 9 fra Kristiansand til Haukeli har en lokal og regional funksjon for mange kommuner og lokalsamfunn. Det prioriteres midler til flere utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak på rv. 9. \n\n🦐21 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for kystrekeflåten.\n\n🚑690 millioner til fastlegeordningen. \n\n💪 25 millioner kroner i 2023 til bygdevekstavtaler.\n\n🌺handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet\n\n☀️Satsning på tiltak for å få unge ut i jobb, bort fra utenforskap og uføretrygd

Postet:
2022-10-06 10:51:34

Delt innhold:
STATSBUDJETTET 2023 🍀💪\nHvor skal man begynne? For her er det riktignok stramt, MEN det er en tydelig retning med mange gode saker 🍀 la meg prøve å nevne noen gladsaker for Agder\n\n🚢GRATIS ferge til Hidra(Launes ferga)\nRegjeringen foreslår å sette av midler til å kunne innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023. \n\n🚌22 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand.\n\n💨 5 millioner kroner til kompetansebygging innenfor havvind i Agder-regionen.\n\n👉 E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord kommuner\nRegjeringen foreslår å bevilge 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E39 Lyngdal–Flekkefjord.\n\n👉 E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, Kristiansand kommune\nRegjeringen prioriterer midler til videreføring av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. \n\n👉 E39 Kristiansand vest–Røyskår, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner\nRegjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Selskapet vil i 2022 fortsette utbyggingen av E39 Kristiansand–Lyngdal.\n\n👉 Rv. 9 Kristiansand–Haukeligrend i Kristiansand, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle og Vinje kommuner i Vestfold og Telemark og Agder fylkeskommuner\nRiksvei 9 fra Kristiansand til Haukeli har en lokal og regional funksjon for mange kommuner og lokalsamfunn. Det prioriteres midler til flere utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak på rv. 9. \n\n🦐21 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for kystrekeflåten.\n\n🚑690 millioner til fastlegeordningen. \n\n💪 25 millioner kroner i 2023 til bygdevekstavtaler.\n\n🌺handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet\n\n☀️Satsning på tiltak for å få unge ut i jobb, bort fra utenforskap og uføretrygd