Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
— Dere gjør en fantastisk viktig jobb. Dere drifter et infrastruktursystem som er viktig for energisikkerheten i Europa, og jeg setter stor pris på den dedikerte jobben dere gjør, sa @terjeaa da han i dag besøkte Gassco & prosessanlegget på Kårstø der @heimevernet er utplassert. https://t.co/f7drPKV5m8

Postet:
2022-10-06 15:06:26