Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
RT @Uneaba: Regjeringen kutter i den viktigste posten for dyreliv og naturmangfold i Norge, nemlig skogvernet. Det forsterker naturkrisen og rammer skogeiere som ønsker støtte til å verne skogen sin.

Postet:
2022-10-06 12:25:39