Person / Aktør:
Elise Waagen
Elise Waagen
Parti: AP

Innlegg:
Glad for at vi i et stramt budsjett får til å prioritere billigere barnehageplasser👏🏻😍\n\n❤️Et viktig omfordelingstiltak i en krevende tid som kommer mange småbarnsfamilier til gode👩‍👧👨‍👦👨‍👨‍👧\n\nhttps://www.utdanningsnytt.no/barnehage-elise-waagen-statsbudsjettet-2023/billigere-barnehage-og-okt-kvalitet-i-barnehagene/335893

Postet:
2022-10-06 14:14:52

Delt innhold:
Glad for at vi i et stramt budsjett får til å prioritere billigere barnehageplasser👏🏻😍\n\n❤️Et viktig omfordelingstiltak i en krevende tid som kommer mange småbarnsfamilier til gode👩‍👧👨‍👦👨‍👨‍👧\n\nhttps://www.utdanningsnytt.no/barnehage-elise-waagen-statsbudsjettet-2023/billigere-barnehage-og-okt-kvalitet-i-barnehagene/335893