Person / Aktør:
Elise Waagen
Elise Waagen
Parti: AP

Innlegg:
Trontaledebatt🙋🏼‍♀️Jeg snakket om👇🏻\n\n🥳Gratis SFO for førsteklassingene \n👏🏻 Billigere barnehager\n💪🏻 Styrket fellesskolen\n 🚫Innstramming av privatskoleloven \n💡Forskning for fremtiden

Postet:
2022-10-04 19:21:32

Delt innhold:
Trontaledebatt🙋🏼‍♀️Jeg snakket om👇🏻\n\n🥳Gratis SFO for førsteklassingene \n👏🏻 Billigere barnehager\n💪🏻 Styrket fellesskolen\n 🚫Innstramming av privatskoleloven \n💡Forskning for fremtiden