Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Nordmenn kjøper og kaster for mye klær hvert år, og altfor mye havner i restavfallet. Nå har regjeringen satt sammen en gruppe som skal se på hvordan de som selger og lager tekstiler i Norge, kan holdes ansvarlig for avfallet som oppstår. De skal også se på hvordan man kan få til mer ombruk. Gruppa skal bestå av bransjen selv sammen med miljøorganisasjonene og avfallsbransjen, og den skal ledes av bransjeorganisasjonen Virke.

Postet:
2022-10-02 14:45:54