Person / Aktør:
Peter C. Frølich
Peter C. Frølich
Parti: H

Innlegg:
@segrov Du har kanskje ikke lest dommen siden du spør, men ja - HR forholder seg aktivt og lojalt til det vi skrev/sa om særlig høy terskel for straffbarhet. HR kom likevel til at uttalelsene er hatefulle sett under ett, med en grundig begrunnelse. Ser kurant ut: https://t.co/ItKdNDGLNw

Postet:
2022-09-30 20:41:47