Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Vi må endre måten vi driver etter- og videreutdanning på retta mot barnehage og skole, foreslår nytt utvalg. Etter høring, vil regjeringa følge opp med tiltak. https://t.co/0vKif4esl9

Postet:
2022-09-28 13:59:43

Delt innhold:
Utval foreslår endringar i etter- og vidareutdanninga for tilsette i barnehagar og skular
Dagens etter- og vidareutdanningstilbod i barnehagar og skular treng store endringar for å bli meir framtidsretta, meiner eit utval.