Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Hva skal til for å bli universitet? Regjeringsoppnevnt utvalg vil ha innspill nå. https://t.co/1yWbhKxuiD

Postet:
2022-09-28 14:03:37

Delt innhold:
Vil ha innspill på om kravene for å bli universitet er for strenge
En ekspertgruppe vurderer om det er for rigide krav for å bli universitet og ber om innspill fra universiteter og høgskoler.