Person / Aktør:
Aleksander Stokkebø
Aleksander Stokkebø
Parti: H

Innlegg:
@GardJohanson I klartekst: At jeg personlig har tiltro til medlemmenes integritet/forsøk på å opptre upartisk, betyr ikke at inhabilitetsspørsmålet er irrelevant. Kunne enkelt vært unngått med en sammensetning som ikke levner noen tvil.

Postet:
2022-09-29 00:21:50