Person / Aktør:
Elise Waagen
Elise Waagen
Parti: AP

Innlegg:
Hva mener du⁉️🥰 Hva skal til for å gjøre ungdomsskolen bedre📚🔎🧑🏽👱🏻‍♀️? \n\n💡Vi er i gang med å forbedre ungdomsskolen\n\n❤️ Målet er en motiverende skole\n🔧Mer praktisk læring \n👩‍🏫 Flere kvalifiserte lærere med tid til den enkelte \n💪🏻Ungdommer som er rustet for livet og fremtiden\n\n❗️For mange barn og unge opplever psykisk plager og stress. Mye skjermtid preger hverdagen\n \n❗️For mange elever går ut av ungdomsskolen med for svake resultater\n \n❗️For mange elever sliter med motivasjonen\n \n❗️I dag er det tydelige forskjeller mellom kjønnene (👆🏻📒). Gutta skal også lykkes!\n \n \n🤓Nå lager vi en stortingsmelding for å finne svar. Hva mener du er viktig?

Postet:
2022-09-29 19:37:56

Delt innhold:
Hva mener du⁉️🥰 Hva skal til for å gjøre ungdomsskolen bedre📚🔎🧑🏽👱🏻‍♀️? \n\n💡Vi er i gang med å forbedre ungdomsskolen\n\n❤️ Målet er en motiverende skole\n🔧Mer praktisk læring \n👩‍🏫 Flere kvalifiserte lærere med tid til den enkelte \n💪🏻Ungdommer som er rustet for livet og fremtiden\n\n❗️For mange barn og unge opplever psykisk plager og stress. Mye skjermtid preger hverdagen\n \n❗️For mange elever går ut av ungdomsskolen med for svake resultater\n \n❗️For mange elever sliter med motivasjonen\n \n❗️I dag er det tydelige forskjeller mellom kjønnene (👆🏻📒). Gutta skal også lykkes!\n \n \n🤓Nå lager vi en stortingsmelding for å finne svar. Hva mener du er viktig?