Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
@martinfjeld @Barneombudet Taushet? Jeg har nå vært i flere radiosendinger jeg. Og jeg har sett og hørt flere. Tror vel også mitt parti fikk mye pepper fra flere i forrige periode fordi vi var opptatt av lærerutdanning og etter- og videreutdanning. Så lærere står sentralt for meg og oss!

Postet:
2022-09-26 13:08:21