Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
I dag er det 50 år siden et knapt flertall av det norske folk stemte nei til EF. I 50 år har vi stått uten mulighet til å si vår mening om det europeiske fellesskap, som vi bare har blitt mer og mer integrert i. For meg gir denne dagen rom for å reflektere litt rundt vårt forhold til Europa, og hva som er veien framover.\n\nI løpet av de siste 50 årene er verden blitt mindre og utfordringene mer globale. Klimakrisen, fattigdom, migrasjon, voksende tech-selskaper er alle områder der vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Nå har vi i tillegg fått det vi aldri mer trodde vi skulle oppleve på europeisk jord: en storskala krig, der en gal manns drøm om gammel storhetstid har ført til invasjon av et fritt naboland, med enorme ødeleggelser, krigsforbrytelser og massedrap. Det beste svaret vi har er internasjonalt samarbeid.\n\nKrigen i Ukraina har vist at vi er sterkere når vi står sammen. Sammen for frihet, menneskerettigheter og demokrati, i møte med diktatur, krig og stormannsgalskap.\n\nAutoritære stater kan virke sterke fram til de blir utfordret, mens liberale demokratier kan virke svake fram til de blir satt på prøve. Det har den siste tiden vist oss. Når EU står samlet som aldri før ser vi en enorm styrke, som jeg gjerne skulle håpet at vi i Norge kunne være en del av. Enn så lenge sitter vi på utsiden. \n\nI en tid hvor landene rundt oss på rekortid har snudd opp ned på årelange utenrikspolitiske linjer, har vår egen regjering sittet stille i båten. De har til og med begynt å ro baklengs inn i framtida.\n\nRegjeringen ønsker å utrede hvordan vi kan bli mindre tilknyttet EU. Det er nesten uvirkelig. EØS-avtalen har kanskje vært en av de aller viktigste faktorene for Norges økonomiske vekst. Den sikrer oss tilgang til veldig mye, men vi får dessverre ikke være med å påvirke beslutningene som omfatter oss. EU er ikke perfekt, men jeg vil heller ha EU enn ingenting.\n\nJeg tror og håper at vi i løpet av de neste 50 årene ser hvor viktig EU er for fred, frihet og demokrati på vårt kontinent, og endelig tar viktige steg som gjør at vi blir enda tettere integrert i et fellesskap som har utviklet seg til noe helt annet enn det vi sa nei til i 1972.

Postet:
2022-09-25 20:26:02

Delt innhold:
I dag er det 50 år siden et knapt flertall av det norske folk stemte nei til EF. I 50 år har vi stått uten mulighet til å si vår mening om det europeiske fellesskap, som vi bare har blitt mer og mer integrert i. For meg gir denne dagen rom for å reflektere litt rundt vårt forhold til Europa, og hva som er veien framover.\n\nI løpet av de siste 50 årene er verden blitt mindre og utfordringene mer globale. Klimakrisen, fattigdom, migrasjon, voksende tech-selskaper er alle områder der vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Nå har vi i tillegg fått det vi aldri mer trodde vi skulle oppleve på europeisk jord: en storskala krig, der en gal manns drøm om gammel storhetstid har ført til invasjon av et fritt naboland, med enorme ødeleggelser, krigsforbrytelser og massedrap. Det beste svaret vi har er internasjonalt samarbeid.\n\nKrigen i Ukraina har vist at vi er sterkere når vi står sammen. Sammen for frihet, menneskerettigheter og demokrati, i møte med diktatur, krig og stormannsgalskap.\n\nAutoritære stater kan virke sterke fram til de blir utfordret, mens liberale demokratier kan virke svake fram til de blir satt på prøve. Det har den siste tiden vist oss. Når EU står samlet som aldri før ser vi en enorm styrke, som jeg gjerne skulle håpet at vi i Norge kunne være en del av. Enn så lenge sitter vi på utsiden. \n\nI en tid hvor landene rundt oss på rekortid har snudd opp ned på årelange utenrikspolitiske linjer, har vår egen regjering sittet stille i båten. De har til og med begynt å ro baklengs inn i framtida.\n\nRegjeringen ønsker å utrede hvordan vi kan bli mindre tilknyttet EU. Det er nesten uvirkelig. EØS-avtalen har kanskje vært en av de aller viktigste faktorene for Norges økonomiske vekst. Den sikrer oss tilgang til veldig mye, men vi får dessverre ikke være med å påvirke beslutningene som omfatter oss. EU er ikke perfekt, men jeg vil heller ha EU enn ingenting.\n\nJeg tror og håper at vi i løpet av de neste 50 årene ser hvor viktig EU er for fred, frihet og demokrati på vårt kontinent, og endelig tar viktige steg som gjør at vi blir enda tettere integrert i et fellesskap som har utviklet seg til noe helt annet enn det vi sa nei til i 1972.