Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Vi kan ikke først si at vi skal respektere urfolks rettigheter og så bygge ut vindkraft midt i et reinbeiteområde. Få med deg dette klippet fra onsdagens Politisk kvarter.\n\n#vindkraft #urfolksrettigheter #politiskkvarter

Emneknagger:

Postet:
2022-09-24 10:02:46