Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Regjeringen har nå bestemt at den nye voldserstatningsloven trer i kraft 1. januar 2023.\n\n– Jeg er glad for at vi med denne loven får en mer effektiv og forutsigbar voldserstatningsordning. Den nye ordningen skal sørge for en tilnærmet automatisk utbetaling til voldsutsatte som er tilkjent erstatning ved dom. Dette utgjør i dag om lag 67 prosent av voldserstatningssakene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nMålet med ny voldserstatningslov er å styrke rettssikkerheten til de som er omfattet av ordningen. \n\nKontoret for voldsoffererstatning

Postet:
2022-09-23 16:05:42

Delt innhold:
Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023
Målet med ny voldserstatningslov er å styrke rettssikkerheten til de som er omfattet av ordningen.