Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Regjeringen har nå bestemt at den nye voldserstatningsloven trer i kraft 1. januar 2023.\n\n– Jeg er glad for at vi med denne loven får en mer effektiv og forutsigbar voldserstatningsordning, sier statsråd Mehl i en pressemelding.\n\nhttps://t.co/I1YdKsOVUo

Postet:
2022-09-23 16:09:32

Delt innhold:
Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023
Målet med ny voldserstatningslov er å styrke rettssikkerheten til de som er omfattet av ordningen.