Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
«Venstresida sine argument mot EU er som tatt ut av Trond Giske sitt debatthefte frå 1994.»

Postet:
2022-09-23 14:49:49