Person / Aktør:
Kathy Lie på Tinget
Kathy Lie på Tinget
Parti: SV

Innlegg:

Postet:
2022-09-22 21:22:42

Delt innhold:
På vei inn i bystyresalen for å legge frem byrådets budsjett for 2023📈\n \nJeg er utrolig stolt over dette budsjettet! Vi tar store grep for å utjevne forskjeller, særlig blant barn og unge. Vi reduserer utslipp og biltrafikk, og vi fortsetter arbeidet mot profitt i velferden. \n\nNoen viktige gjennomslag er:\n\n🎒Gratis AKS: ALLE barn i HELE byen får gratis deltidsplass på aktivitetsskolen. Vi fullfører dermed den største velferdsreformen siden SV fikk gjennom full barnehagedekning for 20 år siden\n\n🚃 Billigere kollektiv: Enkeltbilletter på buss, trikk og bane blir opp til 40 prosent billigere, samtidig som vi innfører et mer fleksibelt billettsystem så du får mer rabatt jo oftere du reiser.\n\n🤗 Mer sosialhjelp: Vi øker sosialhjelpen med 6,5 prosent og viderefører økningen av barnetillegget for sosialhjelpsmottakere. Disse styrkingene bruker vi 83 mill. ekstra på i 2023.\n\n🍎 Gratis skolemat: Vi innfører gratis skolemat i ungdomsskolen!\n\n🕒 6-timers dag: Vi gjennomfører et prøveprosjekt med 6-timersdag med full lønn i en barnehage i bydel Sagene.\n\n💪 Bedre psykisk helse: Vi innfører et tilbud om lavterskel psykisk helsehjelp for hele byen.\n\n☀️ Sommerjobb for ungdom: 180 millioner over fire år til varig satsing på sommerjobber for ungdom.\n\n🚲 Mindre bil, mer sykkel og gange: 122 millioner over to år til å redusere biltrafikk. Vi omfordeler gateplass fra bil til fotgjengere, syklister, kollektiv og byliv. 25 km ny sykkelvei bare i 2023.\n\n👶 Profittfritt barnevern: 38 millioner til styrking av det kommunale barnevernet og utfasing av de kommersielle aktørene.\n\n💡 Strømsparing: Satsing på ENØK-tiltak og nye strømsparingsgrep, blant annet i kommunale boliger\n\n⚽️ Inkludering i idretten: 10 millioner årlig til nabolagsklubber for å styrke inkludering av barn og unge i idretten.\n\n🎸 Kultur: 364 millioner i kulturtilskudd til blant annet musikere, kunstnere, kor og korps.\n\n♻️ Karbonfangst: Finansiering av karbonfangstanlegget på Klemetsrud som etter ferdigstillelse vil redusere Oslos klimagassutslipp med 17%.\n \nOg mye, mye mer! Dette viser at det gir gjennomslag å sitte i byråd. Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til de siste syv årene i byråd, og gleder meg til vi vinner valget neste år!❤️💚