Person / Aktør:
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Parti: FRP

Innlegg:
Det er fremdeles lys på museene men for mange er strømkrisen svært krevende. Det er mye usikkerhet rundt regjeringens forslag og for mange vil ikke skissert ordning være tilstrekkelig. Kulturarv står nå i fare og publikum risikerer stengte dører. \nTakk til de engasjerte menneskene i Bergens Sjøfartsmuseum,Museum Vest og Museumssenteret i Hordaland for godt møte med nyttige innspill.

Postet:
2022-09-22 20:38:18

Delt innhold:
Det er fremdeles lys på museene men for mange er strømkrisen svært krevende. Det er mye usikkerhet rundt regjeringens forslag og for mange vil ikke skissert ordning være tilstrekkelig. Kulturarv står nå i fare og publikum risikerer stengte dører. \nTakk til de engasjerte menneskene i Bergens Sjøfartsmuseum,Museum Vest og Museumssenteret i Hordaland for godt møte med nyttige innspill.