Person / Aktør:
Kommunal- og moddep
Kommunal- og moddep

Innlegg:
Rettleiaren om reguleringsplanar er revidert. Denne er eit mykje brukt verktøy for kommunar, fylkeskommunar, private planleggarar og andre som utarbeidar eller brukar reguleringsplanar etter plan- og bygningslova.https://t.co/NHnyrfnhJV https://t.co/WMxm3GNFmv

Postet:
2022-09-21 08:38:37

Delt innhold:
Reguleringsplan
Veilederen om reguleringsplaner er revidert, og inneholder oppdatert veiledning i tråd med gjeldende rett pr. september 2022. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealfo...