Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
⚡️Energikrisen i Europa viser at det haster med å bygge ut mer fornybar energi. Vindkraft bidrar til mer kraft og lavere strømpriser til folk og industri, og er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å etablere nye industrier i det grønne skiftet.\nRegjeringen har nå åpnet opp for å konsesjonsbehandle nye vindkraftprosjekter. Da er det helt avgjørende å spille på lag med kommunene for å finne områder som egner seg. Regjeringen ønsker at lokalsamfunnene som stiller naturområdene sine til disposisjon, skal få en del av verdiskapingen.\n \nStokkfjellet vindkraftverk i Selbu kommune i Trøndelag er et godt eksempel på et vindkraftprosjekt som har støtte i lokalbefolkningen.\n \n— Jeg oppfordrer alle kommuner til å se på mulighetene sine om de har et vindkraftpotensiale som de ønsker å bygge ut på en skånsom måte, sier olje- og energiminister @terjeaasland, som nylig fikk klatre på toppen av vindkraftverket i Selbu.

Postet:
2022-09-21 09:31:30