Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Fredag la regjeringen fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode.\nhttps://t.co/F2oa7QzJhO

Postet:
2022-09-19 13:08:24

Delt innhold:
3 milliarder til å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen
Krigen i Europa bidrar til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge. Selv om det går svært godt i norsk økonomi, forteller flere bedrifter at de sliter med strømregningen. Derfor legger regjeringen i dag fram en pakke med blant annet lånegarant...