Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt fra oktober. Strømstøtten fortsetter da på samme nivå som for husholdninger. Regjeringen vil sikre raskere utbetaling for de som ikke har mulighet til å legge ut selv eller få utsettelse. I tillegg oppfordres energiselskapene til å innvilge betalingsutsettelse til frivillige lag og foreninger som venter på å få utbetalt strømstøtte.\n\n- Gjennom både økt bevilgning, bedre tilgang på betalingsutsettelser og raskere utbetaling gir vi idretten og frivilligheten økt forutsigbarhet gjennom vinteren, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.\n\nVil du lese mer? Finn hele saken på link i bio.

Postet:
2022-09-19 16:03:51