Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Vi mangler kvalifiserte fagfolk flere steder, særlig i helsevesenet, særlig sjukepleiere. https://t.co/DDdZYhKpxb

Postet:
2022-09-20 10:45:09

Delt innhold:
Framtidige kompetansebehov – et oppdatert kunnskapsgrunnlag
Denne rapporten beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet fra og med starten av pandemien i 2020 og til og med i dag. Rapporten er en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet av Kompetansebehovsutvalgets første rapport utgitt i 2018.