Person / Aktør:
Jorodd Asphjell
Jorodd Asphjell
Parti: AP

Innlegg:
I dag er Utdannings- og forskningskomiteen på besøk i Paris. Frankrike🇫🇷 med sine nesten 68 mill. innbyggere er Norges 10 største handelspartner og den femte største på export med nærmere 100 mrd. i 2021. På utdanningsfeltet tas det opp årlig 22 norske elevertil treårig videregående utdanning i bl.a Lyon. Norge har rundt 200 studenter på helgradsstudier ved ulike universitet i Frankrike. Vi starter dagen med å besøke Norges Hus, Cité Universitaire.

Postet:
2022-09-19 07:47:58

Delt innhold:
I dag er Utdannings- og forskningskomiteen på besøk i Paris. Frankrike🇫🇷 med sine nesten 68 mill. innbyggere er Norges 10 største handelspartner og den femte største på export med nærmere 100 mrd. i 2021. På utdanningsfeltet tas det opp årlig 22 norske elevertil treårig videregående utdanning i bl.a Lyon. Norge har rundt 200 studenter på helgradsstudier ved ulike universitet i Frankrike. Vi starter dagen med å besøke Norges Hus, Cité Universitaire.