Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Usedvanlig klar tale fra Jens Stoltenberg på NATO møte i Warszawa; selvstendige stater bestemmer selv egen allansetilhørighet, ikke Russland.

Postet:
2018-05-28 11:37:44