Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
I dag la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem temarapporten «Ekstremisme og psykiske lidelser - samt samhandling mellom helsetjenestene, politi og PST». Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl var også tilstede. \n- For Regjeringen har det siden dag én vært en høy prioritet å hindre at folk faller mellom to stoler i møte mellom helsevesenet og justissektoren. Vi mener det er svært viktig å vurdere hvordan man kan bedre samarbeidet mellom politi og helsevesen om risikoen for alvorlige voldshandlinger knyttet til psykiatri. \n\nLes mer om rapporten her👇\n\nhttps://pst.no/alle-artikler/pressemeldinger/temarapport-ekstremisme-og-psykisk-helse/

Postet:
2022-09-16 16:10:37

Delt innhold:
I dag la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem temarapporten «Ekstremisme og psykiske lidelser - samt samhandling mellom helsetjenestene, politi og PST». Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl var også tilstede. \n- For Regjeringen har det siden dag én vært en høy prioritet å hindre at folk faller mellom to stoler i møte mellom helsevesenet og justissektoren. Vi mener det er svært viktig å vurdere hvordan man kan bedre samarbeidet mellom politi og helsevesen om risikoen for alvorlige voldshandlinger knyttet til psykiatri. \n\nLes mer om rapporten her👇\n\nhttps://pst.no/alle-artikler/pressemeldinger/temarapport-ekstremisme-og-psykisk-helse/