Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Parti: SP

Innlegg:
3 milliarder til næringslivet har regjeringen sammen med partene i arbeidslivet blitt enige om💪 \nordningen trer i kraft fra 1. oktober og gjelder frem til nyttår. Fra nyttår skal forutsigbare ordninger knyttet til fastprisavtaler være på plass🍀\n\nDet regjeringa i dag har lagt frem går ut i 5 punkter:\n\n1. Forbedre tilgangen på fastprisavtaler💡\n\nI forslaget er det lagt til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år.\n\n2. Energitilskudd ordning🔌\n\nBedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 % av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 % av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 % av investeringskostnaden.\n\n3. Lånegarantiordning for å sikre likviditet💰\n\nLånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene.\n\n4. Raskere utbygging av fornybar energi🔋\n\nRegjeringen vil også få fortgang i utbyggingen av fornybar kraft. Både vindkraft, solenergi, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og ikke minst raskere saksbehandling er noe av det regjeringen jobber med.\n\n5. Balanserte avtaler og prisforhandling⚖️\n\nRegjeringen har oppfordret offentlige oppdragsgivere til å være spesielt oppmerksomme på sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår, ettersom det kan bidra til å fremme konkurranse i markedet i en usikker situasjon. \n\n🍀Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer rundt pakken med tiltak.🍀\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-milliarder-til-a-trygge-arbeidsplasser-og-forsterke-energiomstillingen/id2927769/?fbclid=IwAR352qslTFy-7KNmVvBoxZ5-OoklRheDcohgX6Nj5zVuvl_n0u9EnimvTpQ

Postet:
2022-09-16 10:47:51

Delt innhold:
3 milliarder til næringslivet har regjeringen sammen med partene i arbeidslivet blitt enige om💪 \nordningen trer i kraft fra 1. oktober og gjelder frem til nyttår. Fra nyttår skal forutsigbare ordninger knyttet til fastprisavtaler være på plass🍀\n\nDet regjeringa i dag har lagt frem går ut i 5 punkter:\n\n1. Forbedre tilgangen på fastprisavtaler💡\n\nI forslaget er det lagt til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år.\n\n2. Energitilskudd ordning🔌\n\nBedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 % av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 % av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 % av investeringskostnaden.\n\n3. Lånegarantiordning for å sikre likviditet💰\n\nLånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene.\n\n4. Raskere utbygging av fornybar energi🔋\n\nRegjeringen vil også få fortgang i utbyggingen av fornybar kraft. Både vindkraft, solenergi, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og ikke minst raskere saksbehandling er noe av det regjeringen jobber med.\n\n5. Balanserte avtaler og prisforhandling⚖️\n\nRegjeringen har oppfordret offentlige oppdragsgivere til å være spesielt oppmerksomme på sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår, ettersom det kan bidra til å fremme konkurranse i markedet i en usikker situasjon. \n\n🍀Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer rundt pakken med tiltak.🍀\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-milliarder-til-a-trygge-arbeidsplasser-og-forsterke-energiomstillingen/id2927769/?fbclid=IwAR352qslTFy-7KNmVvBoxZ5-OoklRheDcohgX6Nj5zVuvl_n0u9EnimvTpQ