Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
I dag presenterte regjeringen en ny pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet. Bakgrunnen er at krigen i Europa bidrar til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge. Selv om det går svært godt i norsk økonomi, forteller flere bedrifter at de sliter med strømregningen.\n \n– Arbeidet med strømstøtte for næringslivet har vært en krevende balansegang, der vi på den ene siden må unngå å skape ytterligere press i norsk økonomi, samtidig som vi ønsker å gi strømintensive bedrifter hjelp til å omstille seg. Gjennom et godt samarbeid med partene i arbeidslivet har vi laget bedre og mer treffsikre ordninger enn noen av oss kunne finne på selv. \n \nVil du lese mer om denne saken? Sjekk lenke i bio. ⬆️

Postet:
2022-09-16 14:18:52