Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Det er mange folk og bedrifter som har slitt i lang tid med enormt høye strømpriser. Bedrifter har gått veldig lenge uten å vite hvilke rammer de skal forholde seg til, Venstre har vært utålmodige, men regjeringen har brukt lang tid. Strømstøtten regjeringen la frem i dag treffer ikke mange av de små- og mellomstore bedriftene som nå sliter. Ordningen er for lite treffsikker og byråkratisk. \n\nVi forventer at regjeringen kontinuerlig evaluerer ordningen for å gjøre det lettere for de små å søke, slik at vi sikrer at de småbedriftene som virkelig trenger det, får støtte. Venstre er opptatt av at vi trenger en ordning som møter bedriftenes behov.\n\nDa Venstre spurte regjeringen for et halvt år siden, var det ifølge næringsminister Jan Christian Vestre umulig og for dyrt å gi strømstøtte til bedriftene. Nå var det visst mulig likevel. Misforstå meg rett, jeg er veldig glad for at regjeringen omsider har klart å få på plass en strømstøtteordning for næringslivet. Men som vanlig er det for lite og for sent. \n\nI januar foreslo Venstre å gi strømstøtte via en kommunal ordning, slik vi fordelte koronastøtte i 2020 og 2021. Da kunne man truffet de små bedriftene enda bedre, gjennom ulike kriterier. Det var ikke regjeringen interessert i.\n\nVenstre har lenge påpekt at vi må få bedre ordninger for energieffektiviseringstiltak for bedrifter og husholdninger. At regjeringen nå kommer med støtteordninger for energieffektivisering til bedrifter, gjør at bedriftene kan få bedre kontroll på strømregningene sine. Samtidig rustes de bedre for framtida, om de høye strømprisene vedvarer, eller det oppstår lignende situasjoner igjen.\n\nNår det er sagt så er jeg glad for at vi faktisk har fått et konkret forslag på bordet fra regjeringen. Det gir utgangspunkt for konstruktiv debatt frem til vi på mandag skal samle Stortinget for å diskutere dette. Dette er en stor og viktig sak som berører enormt mange i Norge. Jeg håper derfor regjeringen er pragmatisk nå, og søker å jobbe fram et bredt flertall på Stortinget som vi sammen kan stå bak. Det hadde vært til det beste for norske bedrifter.

Postet:
2022-09-16 18:24:02

Delt innhold:
Det er mange folk og bedrifter som har slitt i lang tid med enormt høye strømpriser. Bedrifter har gått veldig lenge uten å vite hvilke rammer de skal forholde seg til, Venstre har vært utålmodige, men regjeringen har brukt lang tid. Strømstøtten regjeringen la frem i dag treffer ikke mange av de små- og mellomstore bedriftene som nå sliter. Ordningen er for lite treffsikker og byråkratisk. \n\nVi forventer at regjeringen kontinuerlig evaluerer ordningen for å gjøre det lettere for de små å søke, slik at vi sikrer at de småbedriftene som virkelig trenger det, får støtte. Venstre er opptatt av at vi trenger en ordning som møter bedriftenes behov.\n\nDa Venstre spurte regjeringen for et halvt år siden, var det ifølge næringsminister Jan Christian Vestre umulig og for dyrt å gi strømstøtte til bedriftene. Nå var det visst mulig likevel. Misforstå meg rett, jeg er veldig glad for at regjeringen omsider har klart å få på plass en strømstøtteordning for næringslivet. Men som vanlig er det for lite og for sent. \n\nI januar foreslo Venstre å gi strømstøtte via en kommunal ordning, slik vi fordelte koronastøtte i 2020 og 2021. Da kunne man truffet de små bedriftene enda bedre, gjennom ulike kriterier. Det var ikke regjeringen interessert i.\n\nVenstre har lenge påpekt at vi må få bedre ordninger for energieffektiviseringstiltak for bedrifter og husholdninger. At regjeringen nå kommer med støtteordninger for energieffektivisering til bedrifter, gjør at bedriftene kan få bedre kontroll på strømregningene sine. Samtidig rustes de bedre for framtida, om de høye strømprisene vedvarer, eller det oppstår lignende situasjoner igjen.\n\nNår det er sagt så er jeg glad for at vi faktisk har fått et konkret forslag på bordet fra regjeringen. Det gir utgangspunkt for konstruktiv debatt frem til vi på mandag skal samle Stortinget for å diskutere dette. Dette er en stor og viktig sak som berører enormt mange i Norge. Jeg håper derfor regjeringen er pragmatisk nå, og søker å jobbe fram et bredt flertall på Stortinget som vi sammen kan stå bak. Det hadde vært til det beste for norske bedrifter.