Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Ukrainske styrker har den siste tiden gjennomført en imponerende motoffensiv mot Putins krigsmaskin og gjenerobret store okkuperte områder i øst-Ukraina. Det hadde aldri skjedd uten våpenstøtte fra andre land. Likevel mener Rødt og krefter i SV at Norge ikke burde sende våpen til Ukraina. Det er et uholdbart standpunkt når vi vet at tusener av mennesker har blitt drept og enda flere har blitt jaget på flukt fra sine hjem.\n\nI dag sa Rødts leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen at de fortsatt ikke mener at Norge bør sende våpen til Ukraina. Selv ikke når vi ser det åpenbare resultatet av Norges militære bistand. Moxnes sier at Rødt «støtter» Ukraina. Men Ukrainas forsvarsminister har vært krystallklar på hva de regner som støtte. Han sa i helgen at det er våpenhjelp fra Vesten som har gjort det mulig å starte motoffensiven mot Putin. De tomme ordene fra Moxnes stanser ikke Putins fremmarsj.\n\nHadde det vært opp til Rødt og et betydelig mindretall i SV hadde faktisk Ukraina vært veldig mye dårligere rustet i møte med Putins brutale krigsmaskin. Det hjelper ikke å fordømme krigen hvis dere ikke vil at Norge skal bidra med det vi kan for å stoppe Putins brutale krigsmaskin. Det er en håpløs tankegang. \n\nÅ begrunne sitt nei til å sende våpen med at det kan øke spenningen mellom NATO og Russland er bare å støtte opp under Putins usanne begrunnelser for krig. Alle vet at det ikke stemmer, men likevel fortsetter Rødt å snakke om det.\n\nSå lenge Russland fortsetter å okkupere ukrainsk territorium er det avgjørende at vesten fortsetter å levere våpen, trene opp soldater, dele etterretning og forsterke sanksjonene. Kampviljen i Ukraina er stor, og vi har en plikt til å gjøre det vi kan for å bidra til at et fritt europeisk land får tatt sitt eget land tilbake. \n\nDerfor har Venstre foreslått å øke våpenstøtten og åpnet opp for at Norge skal donere NASAMS-luftvern og at regjeringen må gå til norsk forsvarsindustri for å gi ukrainerne det de trenger for å forsvare seg. Så lenge Ukraina vil fortsette å kjempe, må vi støtte dem med det vi kan.

Postet:
2022-09-15 19:54:23

Delt innhold:
Ukrainske styrker har den siste tiden gjennomført en imponerende motoffensiv mot Putins krigsmaskin og gjenerobret store okkuperte områder i øst-Ukraina. Det hadde aldri skjedd uten våpenstøtte fra andre land. Likevel mener Rødt og krefter i SV at Norge ikke burde sende våpen til Ukraina. Det er et uholdbart standpunkt når vi vet at tusener av mennesker har blitt drept og enda flere har blitt jaget på flukt fra sine hjem.\n\nI dag sa Rødts leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen at de fortsatt ikke mener at Norge bør sende våpen til Ukraina. Selv ikke når vi ser det åpenbare resultatet av Norges militære bistand. Moxnes sier at Rødt «støtter» Ukraina. Men Ukrainas forsvarsminister har vært krystallklar på hva de regner som støtte. Han sa i helgen at det er våpenhjelp fra Vesten som har gjort det mulig å starte motoffensiven mot Putin. De tomme ordene fra Moxnes stanser ikke Putins fremmarsj.\n\nHadde det vært opp til Rødt og et betydelig mindretall i SV hadde faktisk Ukraina vært veldig mye dårligere rustet i møte med Putins brutale krigsmaskin. Det hjelper ikke å fordømme krigen hvis dere ikke vil at Norge skal bidra med det vi kan for å stoppe Putins brutale krigsmaskin. Det er en håpløs tankegang. \n\nÅ begrunne sitt nei til å sende våpen med at det kan øke spenningen mellom NATO og Russland er bare å støtte opp under Putins usanne begrunnelser for krig. Alle vet at det ikke stemmer, men likevel fortsetter Rødt å snakke om det.\n\nSå lenge Russland fortsetter å okkupere ukrainsk territorium er det avgjørende at vesten fortsetter å levere våpen, trene opp soldater, dele etterretning og forsterke sanksjonene. Kampviljen i Ukraina er stor, og vi har en plikt til å gjøre det vi kan for å bidra til at et fritt europeisk land får tatt sitt eget land tilbake. \n\nDerfor har Venstre foreslått å øke våpenstøtten og åpnet opp for at Norge skal donere NASAMS-luftvern og at regjeringen må gå til norsk forsvarsindustri for å gi ukrainerne det de trenger for å forsvare seg. Så lenge Ukraina vil fortsette å kjempe, må vi støtte dem med det vi kan.