Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
I dag fikk vi den svært triste beskjeden om at Inger-Christin Torp har gått bort. Hun var et unikum for Arbeiderpartiet og hele vår bevegelse. Jeg kjenner ingen som har lagt ned så stor innsats for fellesskap, solidaritet og en mer rettferdig verden enn henne. Det står det stor respekt av. Selv har jeg kjent henne siden 1989. Da var hun fylkessekretær i AUF i Østfold. Hun tok ansvar og var en trygg voksenperson for oss unge som kom inn i AUF den gangen. Vi er mange som har mye å takke henne for. Hun lærte oss opp i det meste. Alt fra praktisk organisatorisk arbeid til politisk håndtverk. På bildet, lånt fra Fredriksstad Blad, snakker vi om en sak hun brant for, nemlig folkehelse. Inger-Christin var svært engasjert i å gjøre noe med ulikheten mellom mennesker i Østfold. Hun ville ha et mer sosialt rettferdig Østfold hvor alle skulle få like muligheter. I dag kjenner jeg på sorg, men også en stor takknemlighet for alt du bidro med for at samfunnet skulle bli et bedre sted for dem som trenger det mest. Hvil i fred, Inger-Christin. Du vil bli dypt savnet ❤️❤️🌹🌹.

Postet:
2022-09-15 23:55:34

Delt innhold:
I dag fikk vi den svært triste beskjeden om at Inger-Christin Torp har gått bort. Hun var et unikum for Arbeiderpartiet og hele vår bevegelse. Jeg kjenner ingen som har lagt ned så stor innsats for fellesskap, solidaritet og en mer rettferdig verden enn henne. Det står det stor respekt av. Selv har jeg kjent henne siden 1989. Da var hun fylkessekretær i AUF i Østfold. Hun tok ansvar og var en trygg voksenperson for oss unge som kom inn i AUF den gangen. Vi er mange som har mye å takke henne for. Hun lærte oss opp i det meste. Alt fra praktisk organisatorisk arbeid til politisk håndtverk. På bildet, lånt fra Fredriksstad Blad, snakker vi om en sak hun brant for, nemlig folkehelse. Inger-Christin var svært engasjert i å gjøre noe med ulikheten mellom mennesker i Østfold. Hun ville ha et mer sosialt rettferdig Østfold hvor alle skulle få like muligheter. I dag kjenner jeg på sorg, men også en stor takknemlighet for alt du bidro med for at samfunnet skulle bli et bedre sted for dem som trenger det mest. Hvil i fred, Inger-Christin. Du vil bli dypt savnet ❤️❤️🌹🌹.