Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Et tydelig mønster at Støre-regjeringen er svært trege og ukoordinerte når det kommer til konkrete forespørsler fra Ukraina. Ting går for sakte, prosessene er ofte rotete og ansvarsfordelingen virker uklar. Hvem har styringen internt i regjering? https://t.co/Wa2HLjxySd

Postet:
2022-09-15 14:18:50

Delt innhold:
Ukraina trygler Norge - må vente
Krigsherjede Ukraina ber Norge på sine knær, men etter flere måneder er en rekke forespørsler fortsatt ikke besvart av regjeringen. - Svakt lederskap, tordner Guri Melby. - Manglende handlekraft, sier kontrollkomiteens leder.