Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
I dag holdt EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sin årlige State of the Union-tale. Aldri før har en slik tale blitt holdt i parlamentet med et mørkere bakteppe enn nå. Krig, energikrise, klimakrise, inflasjon og høye priser påvirker alle på det europeiske kontinentet. \n\nDet er tøffe tider, og det kan bli enda tøffere før det blir bedre. Men vi må se framover, og håndtere de store utfordringene vi står overfor i felleskap. I europeisk fellesskap. Russlands krigføring har vist at vi sammen kan reise oss og stå opp for frihet og demokrati, mot autoritære krefter og tyranni. Derfor må vi fortsette å bidra med det Ukraina trenger for å ta knekken på Putins krig.\n\nUkrainas mot i møte med Putins krigsmaskin gir håp om at vi igjen kan la våre barn kjenne på den friheten vi selv har opplevd, og gi trygghet om at de kan vokse opp i frie land, og ikke under en diktators jernhånd. Vi skal stille opp for Ukraina så lenge det trengs. Ikke bare for Ukrainas frihet, men for vår alles frihet.\n\nVon der Leyen reiser i dag til Kyiv for å planlegge hvordan Ukraina kan få sømløs tilgang til EUs indre marked. Fra før av har EU fjernet toll på ukrainske varer. Det er noe Venstre har foreslått at Norge også burde gjøre. Vi håper også at Ukraina raskt får tilgang til det indre marked, og at regjeringen er tydelig på at dette er noe vi ønsker å bidra til. \n\nNorge har sterke interesser i flere av sakene von der Leyen tok opp i dag, som strømpakken, en ny europeisk hydrogenbank, yrkesopplæring og kompetansegodkjenning, samt verdikjeder av kritiske råvarer. At Norge står på gangen utenfor EU gjør at vi ikke får ta del i disse viktige prosessene, det er svært uheldig for norske interesser.\n\nVon der Leyens tale peker på riktige utfordringer som må løses i fellesskap. For Venstres del betyr dette at Jonas Gahr Støre må se mot Europa og si at Norge vil bidra med det vi kan.\n\nAt Norge er invitert med i en felles arbeidsgruppe om gass er svært gledelig, og godt jobbet av regjeringen i et avgjørende spørsmål for Europa. Det står i sterk kontrast til forrige uke, da Europas energiministre møttes for å diskutere vilkårene for Norges gassnæring, og Norge ikke var til stede. Det var ikke regjeringens feil, for vi er ikke medlem av EU, men det viser konsekvensene av utenforskapet vårt.\n\nVi må bidra til å finne felleseuropeiske løsninger for å komme gjennom krisen. Regjeringen kan ikke slamre igjen dører og si absolutt nei til et «solidaritetsbidrag», om det blir aktuelt. Norge tjener ufattelig godt på de høye energiprisene, og må være svært ydmyke i møte med Europa om hva de mener vi bør stille opp med. Vi har allerede sett europeiske reaksjoner hvor Norge blir kritisert for å sitte på utsiden og håve inn penger på krigen. Vi kan mene det er et urettferdig bilde, men det er absolutt i vår egeninteresse å korrigere det bildet.\n\nNår vi nå befinner oss i en skjebnetid for Europa trenger vi utålmodige politikere som tar ansvar. Vi må ta Europa framover. Da må Norge bidra med sitt, ved å knytte oss tettere til EU, og vise våre naboer at vi er en troverdig partner som de kan stole på. Vi må stå sammen mot Putin.

Postet:
2022-09-14 17:38:22

Delt innhold:
I dag holdt EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sin årlige State of the Union-tale. Aldri før har en slik tale blitt holdt i parlamentet med et mørkere bakteppe enn nå. Krig, energikrise, klimakrise, inflasjon og høye priser påvirker alle på det europeiske kontinentet. \n\nDet er tøffe tider, og det kan bli enda tøffere før det blir bedre. Men vi må se framover, og håndtere de store utfordringene vi står overfor i felleskap. I europeisk fellesskap. Russlands krigføring har vist at vi sammen kan reise oss og stå opp for frihet og demokrati, mot autoritære krefter og tyranni. Derfor må vi fortsette å bidra med det Ukraina trenger for å ta knekken på Putins krig.\n\nUkrainas mot i møte med Putins krigsmaskin gir håp om at vi igjen kan la våre barn kjenne på den friheten vi selv har opplevd, og gi trygghet om at de kan vokse opp i frie land, og ikke under en diktators jernhånd. Vi skal stille opp for Ukraina så lenge det trengs. Ikke bare for Ukrainas frihet, men for vår alles frihet.\n\nVon der Leyen reiser i dag til Kyiv for å planlegge hvordan Ukraina kan få sømløs tilgang til EUs indre marked. Fra før av har EU fjernet toll på ukrainske varer. Det er noe Venstre har foreslått at Norge også burde gjøre. Vi håper også at Ukraina raskt får tilgang til det indre marked, og at regjeringen er tydelig på at dette er noe vi ønsker å bidra til. \n\nNorge har sterke interesser i flere av sakene von der Leyen tok opp i dag, som strømpakken, en ny europeisk hydrogenbank, yrkesopplæring og kompetansegodkjenning, samt verdikjeder av kritiske råvarer. At Norge står på gangen utenfor EU gjør at vi ikke får ta del i disse viktige prosessene, det er svært uheldig for norske interesser.\n\nVon der Leyens tale peker på riktige utfordringer som må løses i fellesskap. For Venstres del betyr dette at Jonas Gahr Støre må se mot Europa og si at Norge vil bidra med det vi kan.\n\nAt Norge er invitert med i en felles arbeidsgruppe om gass er svært gledelig, og godt jobbet av regjeringen i et avgjørende spørsmål for Europa. Det står i sterk kontrast til forrige uke, da Europas energiministre møttes for å diskutere vilkårene for Norges gassnæring, og Norge ikke var til stede. Det var ikke regjeringens feil, for vi er ikke medlem av EU, men det viser konsekvensene av utenforskapet vårt.\n\nVi må bidra til å finne felleseuropeiske løsninger for å komme gjennom krisen. Regjeringen kan ikke slamre igjen dører og si absolutt nei til et «solidaritetsbidrag», om det blir aktuelt. Norge tjener ufattelig godt på de høye energiprisene, og må være svært ydmyke i møte med Europa om hva de mener vi bør stille opp med. Vi har allerede sett europeiske reaksjoner hvor Norge blir kritisert for å sitte på utsiden og håve inn penger på krigen. Vi kan mene det er et urettferdig bilde, men det er absolutt i vår egeninteresse å korrigere det bildet.\n\nNår vi nå befinner oss i en skjebnetid for Europa trenger vi utålmodige politikere som tar ansvar. Vi må ta Europa framover. Da må Norge bidra med sitt, ved å knytte oss tettere til EU, og vise våre naboer at vi er en troverdig partner som de kan stole på. Vi må stå sammen mot Putin.