Person / Aktør:
Eigil Knutsen
Eigil Knutsen
Parti: AP

Innlegg:
Madam speaker og Stortingets finanskomité https://t.co/x95r3TZVtv

Postet:
2022-09-13 19:16:52