Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Har du arvet et våpen, eller har du et skytevåpen du ikke vet om er registrert? Fra 1. januar til 1. juni 2023 kan du leverer det inn uten å risikere straff. \n\n– Våpenamnestiet er en svært god anledning for den enkelte til å levere inn våpen og på den måten bidra til å forebygge kriminalitet og ulykker med skytevåpen. Våpen kan havne i feil hender, for eksempel i kriminelle miljøer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nPolitiet

Postet:
2022-09-13 12:57:37

Delt innhold:
Regjeringen innfører våpenamnesti fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023
Ulovlige våpen er et alvorlig samfunnsproblem og en risiko for samfunnet. Regjeringen innfører derfor våpenamnesti fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023.