Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Er framtidas eldreboliger integrert i vanlige byggeprosjekter? Når det blir dobbelt så mange eldre om 20 år, trenger vi gode boliger hvor folk kan bli boende hjemme så lenge som mulig. Med statlige tilskudd til fellesarealer, base for hjemmetjeneste, og tilpasning med velferdsteknologi kommer vi langt på vei. Selvaag bolig har bygget plussboliger i mange år allerede, men det blir mulig for flere å ha råd til slike boliger hvis fellesskapet tar litt av regningen. Dagens sak i DN er bak betalingsmur, men den er en oppfølging av vedtaket i Stortinget som vi fikk enstemmig støtte til: «Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om hvordan nye finansieringsformer for boliger til eldre kan bidra til å redusere behovet fore sykehjemsplasser og andre former for heldøgns omsorg.»

Postet:
2018-04-30 10:43:38

Delt innhold:
Ap vil ha hjelp av private til å bygge seg rundt eldrebølgen
(DN+) Arbeiderpartiet vil vri på husbanklån, tilskudd og lovbestemmelser for å få kommersielle aktører med på å bygge flere boliger der eldre kan bo lenger. – Ikke noe problem, sier Baard Schumann i Selvaag Bolig.