Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
Vi skal utrede sammenslåing av Vy og Flytoget. Samtidig må vi gjennomføre direktetildelingen fordi det må skje før jul neste år for å unngå at jernbanen konkurranseutsettes, det følger av kollektivtransportforordningen. \n\nBegge våre to statlige selskap er aktuelle for direktetildeling. For oss er det viktig å få flest mulig passasjerer gjennom Oslo-tunnelen, da må vi også snakke med Flytoget som i dag kjører mange avganger i timen gjennom tunnelen.

Postet:
2022-09-09 16:26:19

Delt innhold:
Starter utredning av sammenslåing av Vy og Flytoget
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bekrefter at han tar initiativ til en utredning for å slå sammen Vy og Flytoget.