Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
REVIDERT BUDSJETT ELLER REVIDERT SKUFFELSE? Eldreomsorgen er en av de viktigste oppgavene til lokale folkevalgte. Og det er et stort løft som kreves for å gjøre kommunene i stand til å levere gode tjenester, når det blir dobbelt så mange eldre i Norge de neste 20 åra. Etter mitt skjønn, er bærekraftig eldreomsorg en av hovedutfordringene det norske velferdssamfunnet står ovenfor. Vi må bygge ut hele omsorgstrappa, bidra til at folk kan bo lengst mulig hjemme, styrke hjemmetjenesten og etablere flere forebyggende tiltak som gjør at folk holder seg friskest mulig lengst mulig. I så måte vil jeg kalle revidert budsjett, som Stortinget behandlet i dag, for en revidert skuffelse. Gjennom hele denne sesjonen har Arbeiderpartiet hatt gode forslag knyttet til eldrepolitikk: 🌹 Vi har foreslått ernæringstrategi for eldre, og blitt nedstemt. 🌹 Vi har foreslått å gjøre ensomhet til en del av kommunens folkehelsearbeid, og blitt nedstemt. 🌹 Vi har sammen med opposisjonen sikret flertall for å øke tilskuddet til dagplasser for mennesker med demens – mot regjeringens stemmer. 🌹 Vi har sikret at rehabiliteringstilskudd til sykehjem opprettholdes – mot regjeringens stemmer. I alle disse forslagene har svaret til Høyre og Frp vært at dette skal man komme tilbake til i stortingsmeldingen «Leve hele livet». Da er det helt absurd at man i revidert budsjett tilgodeser reformen med en oppstartsbevilgning på 12,5 millioner kroner, mens seks kommuner som deltar i statlig finansiering av eldreomsorgen tilgodeses med 140 millioner kroner i økning i dette reviderte budsjettet. Slik jeg klarer å forstå dette budsjettet, er det kommuner som deltar i det statlig forsøket som får kraftige økninger i sine budsjetter, mens andre kommuner blir avspist med smuler. Dette er ikke bærekraftig, det er ikke nyskapende og det gjør oss ikke i bedre stand til å møte framtida.

Postet:
2018-06-15 16:29:10