Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
I dag er det verdensdagen for selvmordsforebygging. \n\n658 mennesker tok livet sitt i Norge i 2021.\nDet er 658 for mange.\n\nSelvmord har store konsekvenser. \nFor familier, venner, lokalmiljø og for samfunnet. Derfor jobber regjeringen med forebygging, og å styrke tilbudet til de som trenger det mest.\n\nDet kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig. Tvert imot, det å snakke om selvmordstanker kan redde liv.\n\nDersom du sliter med tanker om å ta ditt eget liv, eller er bekymret for noen du kjenner – gå til helsenorge.no for mer informasjon om hvor du kan henvende deg for råd, støtte eller helsehjelp.\n\nRing 113 hvis du tror det er akutt fare for at noen skal skade seg eller ta livet sitt.\n\nVis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg ❤️

Postet:
2022-09-10 08:10:46