Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
– Det er urolige tider i Europa, og det er svært lærerikt å utveksla erfaringar med tyske styresmakter, seier statssekretær Nancy Lystad Herz. \n\nHerz har vore i Berlin denne veka og delteke på den årlege integreringskonferansen Metropolis og Transatlanic Council on Migration. https://t.co/sLLliEH4tU

Postet:
2022-09-09 14:21:07