Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Det står respekt av lisvgjerningen til Dronning Elizabeth II. Våre tanker går til familien, og det britiske folk.\n\nDa hun ble dronning i en alder av 26 år var Winston Churchill fremdeles statsminister. \nHun ble født da det britiske imperiet var på sitt største, og hun har vært vitne til enorme samfunnsendringer gjennom sine nesten 100 år. Imperiet er heldigvis borte, men samveldet har bestått, stort sett takket være Dronningen. \n\nHun var ikke alltid like populær, særlig dagene etter prinsesse Dianas død var vanskelig for henne - personlig og som monark. Men hun klarte snart å vinne tilbake britenes hjerter. Som vi kjenner igjen i Norge, med vår egen konge, var det hennes personlige egenskaper som gjorde at monarkiet sto urokkelig gjennom mange stormer. Selv republikanere så opp til henne og beundret henne. \nMan kan ikke bli annet enn uendelig imponert av dronningen som har stått i jobben i 70 år og som kun to dager før hun døde, mottok sin 15. statsminister.

Postet:
2022-09-08 20:41:17

Delt innhold:
Storbritannias dronning Elizabeth II er død
Storbritannias dronning Elizabeth II er død, 96 år gammal. Trass i kongelege skandalar og debatt om det britiske kongehuset, klarte ho å vere ei populær og høgt elska dronning for britane.