Person / Aktør:
Peter C. Frølich
Peter C. Frølich
Parti: H

Innlegg:
RT @MortenMyksvoll: Våpenleveransar til Ukraina gjorde denne frigjeringa mogeleg. Dei som var og er mot å sende våpen må ta det til seg.

Postet:
2022-09-09 10:20:39