Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🫣🔌💡🔦 Mange er bekymret for strømprisen, og mange med rette. Det er en helt ekstraordinær situasjon, som vil bli håndtert på en god måte. Det har jeg tillit til at vår regjering skal gjøre. Men jeg vet at ikke alle vil bli fornøyd, noen vil falle utenfor og da må vi ta tak i det og vurdere behovene på nytt. Men strømstøtte til hytter og en usosial fordelingsprofil vil jeg ikke ha. I en krisesituasjon som denne, vet vi hvem som må betale mest. De som har minst fra før. Jeg er derfor veldig glad for at denne regjeringa unntok strømutgifter for beregninga av sosialhjelp, økte bostøtteordninga og fikk en støtteordning med en sosial og klimavennlig profil. Strømforbruket må ned. 🌱\n\n👍🏼🔄 💵 Jeg er også glad for at vår regjering snudde om på skattepolitikken, og tenker - hypotetisk selvsagt - men likevel interessant, på hvordan det hadde sett ut dersom Høyre hadde fått fortsette med skattebonzaen til de med mest.\n\n🤔 Men noe som uroer meg, og som er en stor utfordring framover for de fleste næringer og offentlige velferdsordninger, er behovet for nok personell. 🦺⛑👨‍✈️🧑🏼‍🚒👨🏾‍💼👨🏻‍🍳\nJeg vil ha kortreist arbeidskraft, vi må realisere mer her i regionen. Det er for mange personer med ressurser i regionen vår, som vi ikke har klart å tilpasse arbeidslivet til. Å fjerne det fjerde karensåret ⌛️ som vi gjorde i høst var en god begynnelse, det samme er å styrke retten til heltid, men her trenger vi flere tiltak, lokalt og sentralt. Har du noen?

Postet:
2022-09-06 18:17:14