Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
Vi skjermer folk og bedrifter ved å bruke inntil 10 milliarder kroner av Statnetts såkalte flaskehalsinntekter for å dekke økte utgifter hos nettselskapene. Slik unngår en gjennomsnittlig husholdning rundt 3000 kroner i økte utgifter. Resten av inntektene skal gå til å utbedre strømnettet.

Postet:
2022-09-05 17:27:20

Delt innhold:
Vi skjermer folk og bedrifter ved å bruke inntil 10 milliarder kroner av Statnetts såkalte flaskehalsinntekter for å dekke økte utgifter hos nettselskapene. Slik unngår en gjennomsnittlig husholdning rundt 3000 kroner i økte utgifter. Resten av inntektene skal gå til å utbedre strømnettet.