Person / Aktør:
Peter C. Frølich
Peter C. Frølich
Parti: H

Innlegg:
@st_halvard @eriklundesgaard Jeg tolker deg dithen at du er blant dem som vil skrote et system som har tjent Norge godt over lang tid, basert på siste år med krig. Det er en fair politisk uenighet, men det er ikke en moralsk fasit du sitter på. Karakteristikkene du bruker gir ikke så fruktbar diskusjon.

Postet:
2022-09-04 13:49:41