Person / Aktør:
Jonas Gahr Støre
Jonas Gahr Støre
Parti: AP

Innlegg:
Mange nordmenn har røtter i Pakistan og er i disse dager urolige og redde for familie og venner som er rammet av den voldsomme naturkatastrofen landet nå opplever. Vi sender solidariske tanker til de millioner som er rammet i Pakistan, og til slekt og venner i norske lokalsamfunn som er berørt. Store områder av Pakistan er under vann som følge av landets verste flom i nyere tid. Ifølge FN er over 33 millioner mennesker rammet og det rapporteres om at over 1100 mennesker kan være omkommet. Hundretusenvis av hjem er ødelagt, det er også skoler landbruksområder og infrastruktur. Det vil bli en stor belastning for Pakistan i lang tid fremover. \n\nNorge bidrar med støtte til det internasjonale hjelpearbeidet etter flomkatastrofen, særlig for å støtte nødhjelpsarbeidet og matsikkerhet for de som er rammet i denne akutte fasen. Krevende innsats venter og Norge vil bidra i det videre hjelpearbeidet.\n\nBilde: Faksimile fra VG 30. august

Postet:
2022-09-04 17:59:23

Delt innhold:
Mange nordmenn har røtter i Pakistan og er i disse dager urolige og redde for familie og venner som er rammet av den voldsomme naturkatastrofen landet nå opplever. Vi sender solidariske tanker til de millioner som er rammet i Pakistan, og til slekt og venner i norske lokalsamfunn som er berørt. Store områder av Pakistan er under vann som følge av landets verste flom i nyere tid. Ifølge FN er over 33 millioner mennesker rammet og det rapporteres om at over 1100 mennesker kan være omkommet. Hundretusenvis av hjem er ødelagt, det er også skoler landbruksområder og infrastruktur. Det vil bli en stor belastning for Pakistan i lang tid fremover. \n\nNorge bidrar med støtte til det internasjonale hjelpearbeidet etter flomkatastrofen, særlig for å støtte nødhjelpsarbeidet og matsikkerhet for de som er rammet i denne akutte fasen. Krevende innsats venter og Norge vil bidra i det videre hjelpearbeidet.\n\nBilde: Faksimile fra VG 30. august