Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
For første gang siden jeg fikk stemmerett, skal jeg IKKE stille til valg i et lokalvalg. Det er på en måte litt trist, men samtidig utrolig fint å være leder av et parti og se at det er så mange dyktige lokale kandidater både her på nominasjonsmøte i Oslo og andre steder som vil gjøre en jobb både for partiet, for lokalsamfunnet sitt og for landet.\n\nLokaldemokratiet er helt essensielt for at folk skal få kjenne på at de kan påvirke sin egen hverdag og samfunnet rundt seg, for å bygge tillit mellom myndigheter og folk. De fleste kjenner ikke en stortingspolitiker, men svært mange kjenner en eller flere som engasjerer seg i politikken lokalt. De ser den jobben de gjør, de vet at de kan gå bort og snakke med dem, det er naboen deres, læreren til barna deres, frisøren deres. I en tid med økende politikerforakt også hjemme, så er lokalpolitikerne viktigere enn noen gang for å beskytte demokratiet og beholde tilliten i samfunnet vårt.\n\nDerfor er det så utrolig synd at flere av våre medlemmer ikke fikk delta på nominasjonsmøtet grunnet manglende tegnspråktolker. Dette gjør at folk utestenges fra viktige demokratiske prosesser av grunner utenfor deres kontroll. I Norge er det NAV som har tolketjeneste for tegnspråklige, og vi har sett gjennom mange år at denne tjenesten forvitres. Mange tegnspråklige melder inn at det er vanskelig å få tolk utenom vanlig kontortid, og at det blir vanskeligere og vanskeligere også på dagtid. Flere utredninger har sagt at det må gjøres noe med organiseringen av tolketjenesten. \n\nVi fremmet i mai et dokument 8-forslag etter grundig arbeid i Stortinget og Venstres tegnspråkutvalg. Forslaget falt dessverre gjennom fordi SV - Sosialistisk Venstreparti sin stortingsgruppe ikke støttet dette. (Selv Rødt og FRP fant sammen i denne saken). Det er veldig skuffende og overraskende av SV. Vi vil jobbe videre for å sikre en tolketjeneste som fungerer for alle parter og som sikrer demokratiske prosesser for alle.\n\nPå møtet i dag valgte vi laget som skal fronte Venstre inn mot lokalvalget i 2023, det laget som skal sitte i bystyret for oss, og det laget som skal velge våre byråder når vi nok en gang skal komme tilbake til makta i denne byen.\n\nGratulerer til Hallstein Bjercke, Marit Vea, Haakon Riekeles, Anna Dåsnes, Tejn Rolland, Eili Vigestad Berge og alle andre på listen! Jeg gleder meg til å gjøre tidenes valgkamp sammen med dere og ta Oslo tilbake! 💚

Postet:
2022-09-03 15:24:53

Delt innhold:
For første gang siden jeg fikk stemmerett, skal jeg IKKE stille til valg i et lokalvalg. Det er på en måte litt trist, men samtidig utrolig fint å være leder av et parti og se at det er så mange dyktige lokale kandidater både her på nominasjonsmøte i Oslo og andre steder som vil gjøre en jobb både for partiet, for lokalsamfunnet sitt og for landet.\n\nLokaldemokratiet er helt essensielt for at folk skal få kjenne på at de kan påvirke sin egen hverdag og samfunnet rundt seg, for å bygge tillit mellom myndigheter og folk. De fleste kjenner ikke en stortingspolitiker, men svært mange kjenner en eller flere som engasjerer seg i politikken lokalt. De ser den jobben de gjør, de vet at de kan gå bort og snakke med dem, det er naboen deres, læreren til barna deres, frisøren deres. I en tid med økende politikerforakt også hjemme, så er lokalpolitikerne viktigere enn noen gang for å beskytte demokratiet og beholde tilliten i samfunnet vårt.\n\nDerfor er det så utrolig synd at flere av våre medlemmer ikke fikk delta på nominasjonsmøtet grunnet manglende tegnspråktolker. Dette gjør at folk utestenges fra viktige demokratiske prosesser av grunner utenfor deres kontroll. I Norge er det NAV som har tolketjeneste for tegnspråklige, og vi har sett gjennom mange år at denne tjenesten forvitres. Mange tegnspråklige melder inn at det er vanskelig å få tolk utenom vanlig kontortid, og at det blir vanskeligere og vanskeligere også på dagtid. Flere utredninger har sagt at det må gjøres noe med organiseringen av tolketjenesten. \n\nVi fremmet i mai et dokument 8-forslag etter grundig arbeid i Stortinget og Venstres tegnspråkutvalg. Forslaget falt dessverre gjennom fordi SV - Sosialistisk Venstreparti sin stortingsgruppe ikke støttet dette. (Selv Rødt og FRP fant sammen i denne saken). Det er veldig skuffende og overraskende av SV. Vi vil jobbe videre for å sikre en tolketjeneste som fungerer for alle parter og som sikrer demokratiske prosesser for alle.\n\nPå møtet i dag valgte vi laget som skal fronte Venstre inn mot lokalvalget i 2023, det laget som skal sitte i bystyret for oss, og det laget som skal velge våre byråder når vi nok en gang skal komme tilbake til makta i denne byen.\n\nGratulerer til Hallstein Bjercke, Marit Vea, Haakon Riekeles, Anna Dåsnes, Tejn Rolland, Eili Vigestad Berge og alle andre på listen! Jeg gleder meg til å gjøre tidenes valgkamp sammen med dere og ta Oslo tilbake! 💚