Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Norske elever har hatt noen veldig tunge år under pandemien, der mange har gått glipp av verdifull læring og tid med medelever og lærere. Dette året skulle bli annerledes, der alle elever kunne være med fra dag én, møte klassekamerater fysisk og begynne med innføringen i fag. Dessverre for elevene så blir det enda et år der skoleåret ikke går helt som normalt. \n\nDette er selvfølgelig ikke noe lærerne ønsker selv. De har all rett til å streike når de mener at lønnsvilkårene er for dårlige. De har bare lyst til å gjøre den jobben de elsker, men selvfølgelig blir det vanskelig når de opplever at de ikke har gode nok vilkår. Likevel håper jeg streiken snart tar slutt, slik at elevene raskest mulig i gang med skoleåret. Jeg får vondt av å høre om elever som kommer til å gå ut av videregående til våren uten ett eneste normalår. Vi vet fra før at flere unge sliter med psykiske problemer etter pandemien, dette hjelper i alle fall ikke. Det vil få store konsekvenser for elevene på flere trinn, og de må regjeringen ha en plan for. Det vet jeg sannelig ikke om de har, og denne streiken kan bli langvarig. \n\nDerfor er jeg glad for at Abid Raja følger opp denne saken opp mot kunnskapsministeren, på vegne av norske elever. Jeg forventer at regjeringen har en plan klar for hvordan de skal hjelpe de elevene som blir hardest rammet av streiken. Da Venstre satt i regjering kom vi med flere tiltakspakker for å ta igjen tapt læring. Den nye regjeringen videreførte ikke disse tiltakene. Jeg håper de tenker seg godt om og kommer med penger og en plan for å hjelpe elevene våre best mulig til å håndtere flere år med unormal skole.

Postet:
2022-09-02 20:02:11

Delt innhold:
Norske elever har hatt noen veldig tunge år under pandemien, der mange har gått glipp av verdifull læring og tid med medelever og lærere. Dette året skulle bli annerledes, der alle elever kunne være med fra dag én, møte klassekamerater fysisk og begynne med innføringen i fag. Dessverre for elevene så blir det enda et år der skoleåret ikke går helt som normalt. \n\nDette er selvfølgelig ikke noe lærerne ønsker selv. De har all rett til å streike når de mener at lønnsvilkårene er for dårlige. De har bare lyst til å gjøre den jobben de elsker, men selvfølgelig blir det vanskelig når de opplever at de ikke har gode nok vilkår. Likevel håper jeg streiken snart tar slutt, slik at elevene raskest mulig i gang med skoleåret. Jeg får vondt av å høre om elever som kommer til å gå ut av videregående til våren uten ett eneste normalår. Vi vet fra før at flere unge sliter med psykiske problemer etter pandemien, dette hjelper i alle fall ikke. Det vil få store konsekvenser for elevene på flere trinn, og de må regjeringen ha en plan for. Det vet jeg sannelig ikke om de har, og denne streiken kan bli langvarig. \n\nDerfor er jeg glad for at Abid Raja følger opp denne saken opp mot kunnskapsministeren, på vegne av norske elever. Jeg forventer at regjeringen har en plan klar for hvordan de skal hjelpe de elevene som blir hardest rammet av streiken. Da Venstre satt i regjering kom vi med flere tiltakspakker for å ta igjen tapt læring. Den nye regjeringen videreførte ikke disse tiltakene. Jeg håper de tenker seg godt om og kommer med penger og en plan for å hjelpe elevene våre best mulig til å håndtere flere år med unormal skole.